Sport Optical Capture Guide

“Sport Optical Capture Guide - Dywersyfikacja działalności Wnioskodawcy poprzez przeprowadzenie profesjonalnego procesu wzornictwa” w ramach wniosku o dofinansowanie

POIR.02.03.05-10-0055/19

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.5: Design dla przedsiębiorców

Zapytania ofertowe:
Zapytanie ofertowe z dn. 17.04.2020

Opis projektu: Głównym celem projektu jest przeprowadzenie profesjonalnego procesu wzornictwa, którego efektem ma być stworzenie nowego produktu firmy. Nowy produkt spowoduje dywersyfikację przychodów firmy.

Obecnie firma oferuje dedykowane wdrożenia IT. Firma posiada również swój produkt – NGUIDE – Platformna IoT posiadającą m.in. system nawigacji wewnątrz budynków (oparciu o beacony). Dotychczasowo firma nie wdrażała swoich produktów w trybie SaaS, natomiast zauważyła iż jest duży potencjał w tej formie. Firma posiada know-how w kwestii wytwarzania oprogramowania oraz sprzedaży produktu NGUIDE. Natomiast aby wdrożyć i sprzedawać nowy produkt w formule SaaS wymagane jest zewnętrzne doradztwo w zakresie przeprowadzenie procesu wzornictwa przez profesjonalny, wyspecjalizowany podmiot.

Neutrica rozpoczęła już proces poprzez zlecenia wykonania “Diagnozy – wstępnego audytu wzornictwa”w ramach którego został zweryfikowany potencjał firmy oraz przeprowadzona analiza otoczenia rynkowego pod kątem zasadności i zakresu opracowanie nowego produktu. Diagnoza wskazała, iż dla firmy Neutrica potencjałem jest wdrożenie projektu wzornictwa dla produktu o roboczej nazwie „Sport Optical Capture Guide ” będącego zintegrowanym systemem opartym o dedykowaną kamerę do nagrywania obrazu z meczów oraz treningów drużyn piłkarskich w celu poprawy umiejętności zawodników, wspomagania decyzji oraz budowy bazy wiedzy klubów sportowych w oparciu o analizy zebranych danych z wykorzystaniem tzw. Machine Learning.

Planowane efekty projektu: Wprowadzenie na rynek nowego produktu firmy „Sport Optical Capture Guide” będącego zintegrowanym systemem opartym o dedykowaną kamerę oraz software, dla którego przeprowadzony zostanie profesjonalny proces wzornictwa przez wykwalifikowanego projektanta. Proces ten wesprze firmę na etapie promocji produktu firmy na rynku lokalnym oraz międzynarodowym, a także pomoże w budowie rozpoznawalności tzw. brandu/wizerunku firmy.

Wartość ogólna projektu: 409.344,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 278.630,00 PLN

Menu