Omni Data Guide

Omni Data Guide - Dywersyfikacja działalności Wnioskodawcy poprzez przeprowadzenie profesjonalnego procesu wzornictwa.

POIR.02.03.05-10-0008/18

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.5: Design dla przedsiębiorców

Wartość projektu: 474 042,00 PLN
Wartość dofinansowania: 323 340,00 PLN

Zapytania ofertowe:
Zapytanie ofertowe z dn. 13.08.2019

Opis projektu: Głównym celem projektu jest przeprowadzenie profesjonalnego procesu wzornictwa, którego efektem ma być stworzenie nowego produktu firmy. Nowy produkt spowoduje dywersyfikację przychodów firmy.

Obecnie firma oferuje dedykowane wdrożenia IT. Firma posiada również swój produkt – NGUIDE – Platformna IoT posiadającą m.in. system nawigacji wewnątrz budynków (oparciu o beacony). Dotychczasowo firma nie wdrażała swoich produktów w trybie SaaS, natomiast zauważyła iż jest duży potencjał w tej formie. Firma posiada know-how w kwestii wytwarzania oprogramowania oraz sprzedaży produktu NGUIDE. Natomiast aby wdrożyć i sprzedawać nowy produkt w formule SaaS wymagane jest zewnętrzne doradztwo w zakresie przeprowadzenie procesu wzornictwa przez profesjonalny, wyspecjalizowany podmiot.

Neutrica rozpoczęła już proces poprzez zlecenia wykonania „Diagnozy – wstępnego audytu wzornictwa”w ramach którego został zweryfikowany potencjał firmy oraz przeprowadzona analiza otoczenia rynkowego pod kątem zasadności i zakresu opracowanie nowego produktu. Diagnoza wskazała, iż dla firmy Neutrica potencjałem jest wdrożenie projektu wzornictwa dla produktu o roboczej nazwie „Omni Data Guide” będącą narzędziem SaaS do zwiększenia sprzedaży dla klientów końcowych poprzez analizę BIG DATA.

Menu