Indoor Sport Video Production AI

„Indoor Sport Video Production AI (ISVP.AI) – Zautomatyzowany system do produkcji nagrań meczów sportów halowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji”

POIR.01.01.01-00-0280/20-00

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 2 101 010,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 616 272,75 PLN

Zapytanie ofertowe 4ISVP/2020 z dn. 25.09.2020 – pobierz

Opis projektu:

Projekt zakłada przeprowadzenie prac B+R nad opracowaniem prototypu systemu ISVP.AI (Indoor Sport Video Production AI), który będzie wykorzystywał sztuczną inteligencję do zautomatyzowanej produkcji atrakcyjnych wizualnie nagrań meczów piłki ręcznej i futsalu, generacji skrótów akcji oraz podstawowych statystyk meczowych.

Przetargi

Wyniki przetargów

Menu